ලිපි සහ විශේෂාංග

Visit Green Media Photo Bank
Best Web
News & Photos for Media
දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ලෝක සමුළුවට ශ්‍රී ලංකාවෙන් යෝජනා 3ක් පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව ඩෙන්මාර්කයේ කෝපන්හේග් නගරයේදී පැවැත්වෙන සමුළුවට ශ්‍රී ලංකාව විසින් ප්‍රධාන යෝජනා තුනක් ඉදිරිපත් කෙරෙන බව පාරිසරික හා වන සම්පත් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ප්‍රකාශ කළේය. කෝපර්න්හේග් සමුළුව 2009 දෙසැම්බර් 8 - 18 කාලය තුළදී පැවැත්වේ

.දියුණු වෙමින් පවතින රටක් ලෙසත් වත්මන් සාර්ක් කලාපීය සභාපතිත්වය දරන රට ලෙසත් මෙම යෝජනාවලිය සමුළුව වෙත ඉදිරිපත් කරන බවත් නව යෝජනා මඟින් ශ්‍රී ලංකාව වැනි දියුණුවෙන රටවල් වලට විශාල සේවාවක් සලසා ගත හැකිව තිබෙන බවත් අමාත්‍ය වරයා ප්‍රකාශ ක‍ළේය.

සංවර්ධිත රටවල් ඔවුන් ගේ හරිතාගාර වායු විමෝචනය 1990 මට්ටමට වඩා අවම වශයෙන් 49%ක් වත් දෙවන එකඟතා කාලපරිච්ඡේදය (2008 සිට 2012 කාලය එකඟතා කාලපරිච්ඡේදය ලෙස සැලකේ) තුළදී අඩු කිරීම, කියො‍තෝ සංධානය යටතේ පිහිටුවා ගත් අනුවර්තන අරමුදලට සංවර්ධිත රටවල් විසින් ඔවුන්ගේ ඒක පුද්ගල ආදායමෙන් අඩුම වශයෙන් 1%ක දායකත්වයක් මෙම අරමුදලට බැර කිරීම සහ සංවර්ධිත රටවල් ඔවුන්ගේ විමෝචනයන් සැලකිවයුතු මට්ටමකින් අඩු කරමින් ගෝලීය ප්‍රයත්නයට දායක වීම යන ප්‍රධාන යෝජනා මෙවර සමුළුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන බව පාරිසරික හා වන සම්පත් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ප්‍රකාශ කළේය. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ (24-11-2009දා) පරිසර අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවක දීය.

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ 15 වැනි සැසිවාරයේ දී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉදිරිපත් කිරිමට යෝජිත යෝජනා

1.   සංවර්ධිත රටවල් සඳහා විමෝචන අවම කිරීමේ ඉලක්ක (Emission Reduction Targets for Annex I Countries)

දේශගුණික පද්ධතියට ඇතිවිය හැකි භයානක මැදිහත් වීම් වලක්වා ගැනීම සඳහා ඓතිහාසික වගකීමක් මෙන්ම සාධාරණ මූලධර්ම හා පොදු එහෙත් වෙනස් වගකීම් මත විමෝචන රටා කඩිනමින් වෙනස්කර ගැනීම සම්මුතියේ අරමුණය.

මේ අනුව සංවර්ධිත රටවල් (Annex I Countries ) ඔවුන් ගේ ස්වකීය හරිතාගාර වායු විමෝචනය 1990 මට්ටමට වඩා අවම වශයෙන් 49% ක්වත් දෙවන එකඟතා කාලපරිච්ඡේදය (2008 සිට 2012 කාලය එකඟතා කාල   පරිච්ඡේදය ලෙස සැලකේ) තුළදී අඩු කළයුතු බව ශ්‍රී ලංකාව යෝජනා කරයි. සංවර්ධිත රටවල මුළු විමෝචනය අඩුකිරීම් ප්‍රමාණය මනිනු ලබන්නේ ඓතිහාසික වගකීම්/ණය හා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල අවශ්‍යතාවන් මූලික කරගනිමිනි.

2.   අනුවර්තනය (Adaptation) දේශගුණික විපර්යාසවල අහිතකර බලපෑම් කෙරෙහි අනුවර්තනය වීමට ශ්‍රීලංකාව වහා ක්‍රියාකාරී විම අවශ්‍යය. නිසි මූල්‍යමය යාන්ත්‍රණයකින් තොරව ශ්‍රී ලංකාව වැනි සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්වල අනුවර්තන ප්‍රයත්නය දිගුකාලීන වශයෙන් සාර්ථකව පවත්වා ගැනීම අපහසු වේ. කියතෝ සන්ධානය යටතේ ඇති අනුවර්තන අරමුදල දියුණු වෙමින් පවත්නා රටවල අනුවර්තන අවශ්‍යතා සපුරාලීමට තරම් ප්‍රමාණවත් නොවේ. එබැවින් මෙම අරමුදල තිරසාරව පවත්වා ගැනීම සඳහා සංවර්ධිත රටවල් විසින් ඔවුන්ගේ ඒකපුද්ගල ආදායමෙන් අඩුම වශයෙන් 1%ක දායකත්වයක් මෙම අරමුදලට දායක කළයුතු බව ශ්‍රී ලංකාව යෝජනා කරයි.

3.   අවම කිරීම (Mitigation)

කියොතෝ සංධානයේ පාර්ශව කරුවන් නොවූවත් දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ රාමුගත සම්මුතිය යටතේ ඇති බාලි ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම (Bali Action Plan) අනුව සංවර්ධිත රටවල් විසින් තම විමෝචනය අඩුකිරීමට බැඳී සිටී. ගෘහස්ථ විමෝචනය අඩුකිරීමට උත්සාහ ගැනීමෙන් විමෝචනය සීමා කිරීම සඳහා මූලිකව සියළු සංවර්ධිත රටවල් ඔවුන්ගේ විමෝචනයන් සැලකිවයුතු මට්ටමකින් අඩුකරමින් ගෝලීය ප්‍රයත්නයට දායක විය යුතුය.

4.   තාක්ෂණික හුවමාරුව (Technology Transfer)

අවම කිරීම හා අනුවර්තනය යන දෙයාකාරයම සඳහා තාක්ෂණික සහයෝගය ලබාදීමේ දී ප්‍රධානව දැනුම හුවමාරුව හා ධාරිතා වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමුකළ යුතුය.

5.   හැකියා වර්ධනය (Capacity Building)

දේශගුණික විපරියාස මගින් ඇතිවන අනිසි බලපෑම් වලට අනුවර්තනය වීමට හා ජාතික වශයෙන් නිසි පරිදි අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකියා වර්ධනයේ සහයෝගය අවශ්‍ය වේ. එමෙන්ම මෙහිදී ජාතික ප්‍රමුඛතා පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය.

6.   මූල්‍ය යාන්ත්‍රණය (Financial Mechanism)

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා තාක්ෂණික හුවමාරුව, දේශගුණික විපරියාස මගින් ඇතිවන අනිසි බලපෑම් වලට අනුවර්තනය වීමට හා අවම කිරීම සඳහා ආධාර වශයෙන් ප්‍රමාණාත්මක හා අපේක්ෂා කළ හැකි පරිදි මූල්‍ය සම්පත් තිරසාර ලෙසින් පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර එය ODA ඉලක්ක වලට අමතරව විය යුතුය. කියතෝ සංධනය යටතේ ඇති අනුවර්තන අරමුදලට අමතරව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වල අවශ්‍යතා අරමුණු කරගෙන දේශගුණ විපර්යාස අරමුදල ගොඩනැගීම වැදගත් වේ.

7.   වනාන්තර එළිකිරීම හා වන හායනය මගින් සිදුවන විමෝචනය අඩුවීම (REDD Plus- Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)

ශ්‍ර ලංකාව REDD Plus ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහයෝගය ලබාදීමට එකඟතාව පළකර ඇත. ප්‍රමාණාත්මක අනාවැකි සහ තිරසාර මූල්‍යමය හා තාක්ෂණික සහයෝගය මත මෙම ක්‍රියාකාරකම් රඳා පවතී. REDD Plus ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී දේශීය ජනතාව හා ප්‍රජාව සම්බන්ධ කරගත යුතුය.

 

 

 
Download Sinhala Fonts

ප්‍රධාන දායකත්වය

UNDP Logo
SLNF Logo
Sri Lankan Nature images
Sri Lankan Culture images